produkter/bergsk-p-hansson-kapell-1
produkter/1505806162_v-dert-tning
produkter/1505806684_v-dert-tningar-3-
produkter/1505806703_v-dert-tningar-1
produkter/1505806734_skjutbart-kapell
produkter/1505806770_img-0532
produkter/bergsk-p-hansson-kapell-1
produkter/1505806162_v-dert-tning
produkter/1505806684_v-dert-tningar-3-
produkter/1505806703_v-dert-tningar-1
produkter/1505806734_skjutbart-kapell
produkter/1505806770_img-0532

Transport/logistik

Hanssons kapell har många års erfarenhet av att tillverka och montera kapell och stativ. Vi utför helhetslösning för både tunga och lätta lastbilar – rullkapell, kapelltak, kapellsidor med profilerande tryck enligt önskemål. Skåpbyggnationer och ombyggnationer utförs med hög kvalitet. Vi har även standardiserade säkra produkter som skyddar vid livsmedelstransporter, vid lastning och lossning.
Kollin levereras täckta eller med presennings-försedda fordon och är slutna.
Vädertätningar är ofta ett krav vid livsmedelstransporter.

  • Kapell och stativ
  • Rullkapell (manuella och mekaniska)
  • Kapelltak och kapellsidor.
  • Skjutbara kapell
  • Dörrsystem
  • Dörrbyggnationer
  • Varumärkesprofilering (design och tryck)